Onze ervaring in beeld

Case study: "ECO Renovatie" van een dubbele woning

Deze kleine hoeve in goede toestand werd grondig aangepakt met de bedoeling toekomstklaar te zijn.

Een stevige basis, maar deze woning voldoet zeker (nog) niet aan de EPC normen:

De schuur is haast volledig ingepalmd door klimop die op sommige punten diep in de muren dringt...

Wilgen dicht bij het gebouw moeten zeker verwijderd worden...

Langs de oostzijde kippenhok, garage, bergzolder: Een grotendeels te slopen constructie...

De schuur met de stal wordt één woning en het woonhuis een andere.

Het dakgebinte is waardevol en in goede toestand. Dit moet zeker bewaard worden.

Deze twee woningen moeten grondig aangepakt worden zodat dit gebouw klaar is voor de toekomst.

Werk voor enkele jaren... Hoe begin je eraan?


Een plan van aanpak

De rol van een goeie architect in het ontwerpen en realizeren van een ECO woning met een degelijke "isolatieschil" kan niet overschat worden in een nieuwbouw en renovatieproject.

Vooral in een dergelijke renovatie loeren er vele gevaren op koudebruggen die het resultaat voor een deel kunnen tenietdoen. In het geval van deze dubbele woning in een kleine hoeve werd hier veel aandacht aan besteed. De architect was ook goed op de hoogte van de mogelijkheden en materialen.

Dit was een vroeg ontwerp:

En dit is het resultaat:

 

 

We zijn bereid om al onze ervaring met U te delen als we tot een samenwerkingsakkoord komen.

U kan dan komen bestuderen hoe U dit kan aanpakken. We bespreken stap voor stap hoe we alles kunnen aanpakken. Waar nodig kunnen we demonstreren hoe iets gedaan wordt. U doet het meeste werk zelf, maar we kijken af en toe over uw schouder mee.

Kijk verder naar een samenvatting van de werken die gebeurd zijn voor deze kleine hoeve. Details over de verschillende deelaspecten van dit project vindt u op aparte paginas:

  1. ECO Energie planning
  2. ISOLATIE
  3. Vloerverwarming
  4. Warmtepomp
  5. Sanitair Warm Water (SWW)
  6. Zonne Energie (PV)
  7. Houtkachel
  8. Ventilatie

 

 

 

Nederlands